Karim Zabet

Karim Zabet

1 مطلب با برچسب «کتابفروشان رود سن» یافت شد.

کتابفروشان رود سن پاریس
کتابفروشان رود سن پاریس

اگر به پاریس سفر کرده باشید، حتما کتابفروشان رود سن را با آن صندوق های سبز رنگ مخصوصشان دیده اید. آن‌ها در روزهایی که هوا مساعد است صندوق‌های سبز خود ...